_65A1386 1

Iwona Kamińska

NAUCZYCIEL

Nauczyciel z wykształcenia i zamiłowania, pilot wycieczek. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego – mgr nauczania początkowego. Ukończyła również studia podyplomowe z informatyki dla nauczycieli oraz z zarządzania i organizacji pracy w oświacie.

Posiada najwyższy stopień awansu zawodowego – nauczyciel dyplomowany. Stale dokształcająca się i doskonaląca swoje umiejętności pedagogiczne. Pedagog z wieloletnim stażem pracy z dziećmi i z młodzieżą w szkołach w Polsce i w Irlandii. Współautorka podręczników dla uczniów szkół polonijnych.

Jedna z koordynatorek Projektu Erasmus+ „Polska szkoła na emigracji. Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu”.

Uważa, że każdy uczeń powinien osiągnąć w szkole sukces, a zadaniem nauczyciela jest pomóc dziecku odkryć i wzmacniać jego mocne strony – doceniać, a nie oceniać.

Other Members